Rreth meje

Tatjana RAma – mba

Përkthyese dhe interprete zyrtare e betuar për gjuhën shqipe për Bundeslandin e Hamburgut (Ministria e Brendshme dhe Sportit e Qytetit të Lirë dhe Hanseatik të Hamburgut) dhe Bundeslandin e Schleswig-Holstein (Gjykata e Apelit e Bundeslandit Schleswig-Holstein)

Një jetë e përkushtuar përkthimit!

Karriera:

 • 2020
  Betimi si interprete dhe përkthyese zyrtare e betuar për gjuhën shqipe për gjykatat dhe prokuroritë e Landit Schleswig-Holstein para Presidentit të Gjykatës së Shkallës së Dytë Lübeck
 • 2017
  Betimi si interprete dhe përkthyese zyrtare e betuar për gjuhën shqipe nga Ministria e Brendshme dhe Sportit e Qytetit të Lirë dhe Hanseatik të Hamburgut për gjykatat dhe institucionet
 • 2016 – 2017
  Çertifikatë Universitare për pjesëmarrje të suksesshme në programin e kualifikimit të mëtejshëm „Përkthim dhe Interpretim në Gjykata dhe Institucione“
  Qëndra për kualifikim të mëtejshëm – Universiteti i Hamburgut
 • 2013
  Master në Administrim Biznesi (MBA) në degën Menaxhim Ndërkombëtar
  ESB Business School – Universiteti i Reutlingen, Gjermani
 • 2004
  Diplomë për Përkthim dhe Interpretim të Gjuhës Gjermane
  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja – Universiteti i Tiranës, Shqipëri
 • 2000
  Dëftesë Pjekurie
  Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja – Tiranë, Shqipëri

Jemi në dispozicionin tuaj duke ju ofruar profesionalitet, shpejtësi dhe saktësi për përkthime me gojë dhe me shkrim nga shqipja në gjermanisht dhe anasjelltas.